Lima Foto logo
En kvinne holder et nettbrett og ser på et klassebilde av elever.

Lima Foto oppfordrer skoler til å slutte å trykke skolekataloger

27.06.2023

Vi lever i en verden i rask endring, og vi må lage løsninger som er i takt med disse endringene. Lima Foto og alle andre bedrifter har et stort ansvar for å ta vare på miljøet, både for oss selv og for neste generasjon. Et viktig grep i vår bransje er å jobbe aktivt med å hindre at masse skolekataloger blir trykket og aldri blir brukt. I denne artikkelen skriver vi litt om hva vi i Lima Foto gjør.

Unngå unødvendig trykk av kataloger

Vi opplever at alt for mange papirkataloger blir kastet før de blir brukt. Dette er både dyrt, lite bærekraftig og fører til merarbeid for alle involverte. Vi oppfordrer skoler til å i enda større grad ta i bruk den digitale skolekatalogen. På denne måten sørger vi for at kun det som skal trykkes blir trykt opp, og vi unngår dermed unødvendig kasting av skolekataloger.

 

Noen fordeler med digital katalog:

  • Sparer miljøet for unødvendige trykksaker
  • Går ikke i stykker og går ikke tapte
  • Tar ikke opp fysisk lagringsplass
  • Kan redigeres i ettertid

En papirkatalog kan ikke endres, det kan en digital katalog

Personvern er et viktig tema i dag. Vi i Lima Foto opplever at stadig færre ikke ønsker bilde av seg på trykk. Når en katalog går i trykken er det ikke lenger mulig å gjøre endringer uten å trykke opp på nytt. Med digital katalog er dette mulig å rette opp i ettertid. Dette er et grep som kan spare skolene for mye ekstra administrasjon.

Trykk av kataloger er ressurskrevende

Skoler bestiller i snitt 400 kataloger. En ny runde med trykte kataloger kan bety at 400 kataloger må kastes. Dette tilsvarer 30 kg papir, ny runde med transport og energikostnader knyttet til trykkeriet. Skolen må ta jobben med å distribuere nye kataloger og også kaste store menger kataloger – og følelsen av å kaste noe som er ubrukt er ikke en fin opplevelse.

Hva gjør Lima Foto?

Vi i Lima Foto gjør flere grep for at flere skal bruke den digitale skolekatalogen.

  • Skoler må forhåndsbestille antall trykkede kataloger til administrasjonen.
  • Vi har laget en ny løsning der foreldre selv velger om de ønsker seg en A5 papirkatalog. Dette gjøres ved at foresatte selv fyller ut et bestillingsskjema. Merk: Den trykte katalogen er gratis – men vi oppforder fremdeles til å benytte seg av den digitale versjonen. Vår erfaring er at ca 80% av foreldre velger kun digital skolekatalog.
  • Vi jobber stadig med å forbedre den digitale opplevelsen av vårt produkt, slik at den er brukervennlig for skole og foresatte.

Ønsker du mer informasjon om fotografering med Lima Foto? Send en e-post til kundeservice@limafoto.no, så tar vi kontakt!

Om Lima Foto

Lima Foto tilbyr fotografering på skolens premisser. Enkelt, miljøvennlig og med full valgfrihet for foreldrene.

Lima Foto har fotografer med lokal tilknytning. Vi jobber hver dag for at alt totalopplevelsen skal være god for foreldre og skoleadministrasjon – ikke minst gøy for de yngste. Lima Foto har fotografer med lokal tilknytning rundt om i landet.