Lima Foto logo
Et barn som plasserer klosser oppå hverandre

Pedagogikk er viktig ved barnehagefotografering

11.04.2023

Pedagogikk er et viktig tema i barnehagen, og de ansatte jobber hver dag for at barn skal få en trygg hverdag som består av lek og læring. Vi i Lima Foto forstår at dette er noe vi også må ta hensyn til når vi er ute og fotografer ute i barnehagene.

Vi forstår at de ansatte i barnehagene har mye å ta hensyn til, og tid blir fort mangelfull når det er mange ansvarsoppgaver. For at barn skal få en hverdag som består av lærling som bidrar til positiv utvikling, krever det mye planlegging. I tillegg er det mye som skal dokumenteres videre til foreldre om hvert barn. Det gjør at tiden ofte er knapp. (2)

Fotografering krever planlegging, og kan være krevende for barnehagene å få gjennomført i egen regi. Med Lima Foto trenger ikke de ansatte å planlegge rundt fotografering. Dermed kan de ansatte bruke tiden sin på det de kan best og som er viktigst – nemlig barna. For er det noe foreldrene virkelig ønsker, så er det varige minner fra barnas tid i barnehagen.

Hvordan kan barnas uttrykk bli ivaretatt under fotografering?

For å ivareta barnets uttrykk er det viktig at fotografen lytter og prøver å forstå det barna prøver å uttrykke. Det er derfor viktig at barn ikke blir overstyrt i situasjoner, men at de får mulighet til å velge selv (4). Fotografen har derfor et ansvar, i samarbeid med pedagogen i barnehagen, å la barn selv bestemme om de vil ta bilder eller ikke.

Læring er en stor del av hverdagen til barn i barnehagen. Ikke bare skjer det når læring er fokusert, men også i miljøet og under kommunikasjon mellom mennesker i barnehagen (4). Fotografering kan skape en positiv læringssituasjon som gjør barn tryggere senere i livet til å takle nye situasjoner i møte med ukjente mennesker. Gjennom å gjøre fotograferingsdagen til en trygg ramme, vil det gi en indre ressurs til barna. De kan skape positive følelser og god energi som er positivt for språkutvikling og læring (1).

Lek er noe av det viktigste for barn i barnehagen, hvor de får mulighet til å uttrykke seg og det skaper fellesskap og tilknytning til de rundt seg (4). For at barn skal føle seg trygge gjennom fotograferingen har vi tro på å lage dagen som en lek for barna. Gjennom å ta med ulike leker, bamser og lignende kan fotografen skape de trygge rammene som barn trenger i slike situasjoner.

Hva når fotograferingen virker skremmende?

En fotografering kan virke skremmende for noen barn. Et nytt og ukjent menneske dukker opp i barnehagen med mye utstyr. Selv om vi voksne vet at dette ikke er en farlig situasjon, er det viktig at vi tar hensyn til hva hvert barn føler og uttrykker nonverbalt, verbalt og kroppslig. Ved å lytte til barna, viser vi til respekt for deres opplevelser og møter dem som medmennesker (4).

Dersom et barn uttrykker at det synes at situasjonen blir for skremmende tar vi ikke bilde av barnet. Det vil alltid komme en senere anledning, og det viktigste er at barnet føler seg trygg og ivaretatt.

God dialog med pedagogen i barnehagen er nøkkelen

For å sørge for å ta hensyn til alle barn på fotograferingsdagen, er det viktig med god kommunikasjon mellom pedagog og fotograf. Det er selvfølgelig viktig at pedagogen ikke skal bruke unødvendig mye tid for å få fotograferingen til å gå rundt, men nyttig informasjon kan gjøre at vi skaper fotograferingsdagen trygg, læringsrik og morsom for barna. Da blir fotograferingen en fin opplevelse for alle involverte.

Ønsker du mer informasjon om barnehagefotografering med Lima Foto? Send en e-post til kundeservice@limafoto.no, så tar vi kontakt!